Pulčínské skály - Turistické cíle - Horský penzion Severka Valašská Senice

Pulčínské skály

SKALNÍ MĚSTO IZBY

16. listopadu 2006, 11.31 | skalní útvary

 

Součástí malebné valašské přírody jsou nejrozsáhlejší  skalní útvary v  Beskydech  ( pískovco  -slepencové skalní stěny a věže ),  které se nachází nedaleko horského penzionu a tvoří zajímavý prvek oblasti regionu:   P u l č í n s k é    s k á l y .

 

Komplex skal se skládá z několika výrazných celků :

 

-         labyrint skalního města IZBY

-         pod skalním útvarem nazvaným Kazatelna, je známá jeskyně Velryba, původně nazývána též  Hladomorna. Jedná se o  rozsedlinovou jeskyni  s délkou  přes  40 m,  ve které  zimují ohrožené druhy netopýrů

         skalní skupina Pět kostelů s  impozantními útvary a převislými stěnami vysokými až 20 m

       ( není bez zajímavosti, že na útvaru  Železná stěna  byla v roce 1965  vylezena  první cesta   

       obtížnosti 6+  na Vsetínsku )

-         romantické  Skalní město,  které Vás  zaujme  nejen tvary a strukturou  skalních stěn, ale výskytem několika druhů kapradin a mechů, které tvoří výzdobu říms a vršků stěn

      -    Pulčinské plotny   -  přerušované  defilé  položených  skalních  ploch  s  výškou  až  30 m

           s  úklonem  45 - 60 stupňů

      -     Trampské osady  z nichž nejznámější jsou osady  Zuzanka,  Dakota,  Ancona, …

 

            Na jihozápadě skalních útvarů na jeho nejvyšším  skalním bodě zvaném  Zámčisko stával

středověký  zděný hrad.  Nejnižší výrazný bod skalního hřebene tvoří útvar nazývaný  Trtol  nebo

též  Žába  s markantním stropovým převisem zvaný  Nos.  Vznik zděného hradu je odhadován na počátek 15.století. Z hradu zůstaly do dnešních dob ve skále pouze stopy po otvorech na uchycení dřevěných trámů a vytesané schody. Zřetelná je i přístupová cesta k hradu,která klesá svahem na východ k  potůčku, kolem  něhož se kdysi rozkládala  původní  stará osada  Pulčín. Archeologický průzkum hradu  a  jeho okolí  prokázal osídlení již v pravěku a  to lidmi  lužickými  popelnicových

polí.

 

 

Přírodovědný význam 

 

Pulčinské skály a jejich okolí mají velký přírodovědn z hlediska nejméněceléMoravy. Obnažený skalní komplex je na poměry flyšového pásmapoměrně rozsáhlý s řadou geologických jevů. Ve čtyřech jeskyních zimuje12 druhů chráněných netopýrů a byly v nich nalezeny neobvyklé minerály.Hnízdí zde některé vzácnější druhy ptáků, jako například strakapoudbělohřbetý , lejsek malý, datel černý…  Ze savců se tu vyskytuje jezevec lesní,kuna lesní a skalní a občas se zde zatoulá rys i medvěd. Z mykologickéhohlediska bylo nalezeno něco přes 200 druhů makrofycetů, včetně některých velmi vzácných druhů jako  např. hřib Fechtnerův,  bránovitec jedlý  aj.

 

Na úpatí skal jsou zbytky jalovcových pastvin s porosty naší největší kapradiny – hasivky

orličí.  Na květnatých  loukách vykvétá na  12 druhů  orchidejí  včetně vzácně  rostoucího šafránu.

 

Celé území leží v CHKO Beskydy a pro svou přírodní bohatost a výjimečnost bylo v r.1989 vyhlášeno jako  Národní přírodní rezervace  s rozlohou přes 72 hektarů.

 

 

 

SKÁLY PĚT KOSTELŮ

PROPADLÝ HRAD - TRAMPSKÁ OSADA "ANCONA"

SKÁLY PĚT KOSTELŮ

LEDOPÁDY

Tématické zařazení:

 » Turistické cíle  

 

 

 

Kontakt

Zuzana Mohylová

Valašská Senice 114

75614 Valašská Senice

tel: 737409552

 

IČ: 73325341

DIČ: 8454075003

Nejsem plátce DPH!

 

 

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

z vyhledávače Seznam

25.6%

 

z vyhledávače Google

15.9%

 

z jiného vyhledávače

14.5%

 

z facebooku

12.9%

 

z novin

14.9%

 

od známých

16.2%

 

Počet hlasů: 605

 

Naši partneři

 

WWW.WEB-MEDIA.CZ ZÁŽITKOVÁ AGENTURA ESENNCE
ČESKÝ ARCHIV VÍN Valašské jehněčí neduhy vyléčí

valašské království

 

stolárna Mikeska
repronis

 

Ubytování

Ubytování

Ubytování

Ubytování