Pulčínské skály - Turistické cíle - Horská farma Severka Valašská Senice

Pulčínské skály

SKALNÍ MĚSTO IZBY

1. ledna 2021, 18.25 | skalní útvary

 

         Součástí malebné valašské přírody jsou nejrozsáhlejší  skalní útvary v  Beskydech  ( pískovco  -  slepencové skalní stěny a věže ),  které se nachází nedaleko horské farmy Severka a tvoří zajímavý prvek oblasti regionu:               P u l č í n s k é   s k á l y .

 

 

 

Komplex skal se skládá z několika výrazných celků :

 

-         labyrint skalního města IZBY

-         pod skalním útvarem nazvaným Kazatelna, je známá jeskyně Velryba, původně nazývána též  Hladomorna. Jedná se o  rozsedlinovou jeskyni  s délkou  přes  40 m,  ve které  zimují ohrožené druhy netopýrů

         skalní skupina Pět kostelů s  impozantními útvary a převislými stěnami vysokými až 20 m

           ( není bez zajímavosti, že na útvaru  Železná stěna  byla v roce 1965  vylezena  první cesta   

            obtížnosti 6+  na Vsetínsku )

-         romantické  Skalní město,  které Vás  zaujme  nejen tvary a strukturou  skalních stěn, ale výskytem několika druhů kapradin a mechů, které tvoří výzdobu říms a vršků stěn

      -    Pulčinské plotny   -  přerušované  defilé  položených  skalních  ploch  s  výškou  až  30 m

           s  úklonem  45 - 60 stupňů

      -    Trampské osady  z nichž nejznámější jsou osady  Zuzanka,  Dakota,  Ancona, …

 

 

            Na jihozápadě skalních útvarů na jeho nejvyšším  skalním bodě zvaném  Zámčisko stával

středověký  zděný hrad.  Nejnižší výrazný bod skalního hřebene tvoří útvar nazývaný  Trtol  nebo

též  Žába  s markantním stropovým převisem zvaný  Nos.  Vznik zděného hradu je odhadován na počátek 15. století. Z hradu zůstaly do dnešních dob ve skále pouze stopy po otvorech na uchycení dřevěných trámů a vytesané schody. Zřetelná je i přístupová cesta k hradu, která klesá svahem na východ k  potůčku, kolem  něhož se kdysi rozkládala  původní  stará osada  Pulčín. Archeologický průzkum hradu  a  jeho okolí  prokázal osídlení již v pravěku a  to lidmi  lužickými popelnicových  polí.

 

 

 

Přírodovědný význam 

 

Pulčinské skály a jejich okolí mají velký přírodovědný význam z hlediska celé Moravy. Obnažený skalní komplex je na poměry flyšového pásma poměrně rozsáhlý s řadou geologických jevů.

Ve čtyřech jeskyních zimuje 12 druhů chráněných netopýrů a byly v nich nalezeny neobvyklé minerály. Hnízdí zde některé vzácnější druhy ptáků, jako například strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, datel černý…  Ze savců se tu vyskytuje jezevec lesní, kuna lesní a skalní a občas se zde zatoulá rys i medvěd.

Z mykologickéhohlediska bylo nalezeno něco přes 200 druhů makrofycetů, včetně některých velmi vzácných druhů jako  např. hřib Fechtnerův,  bránovitec jedlý, ..  aj.

 

Na úpatí skal jsou zbytky jalovcových pastvin s porosty naší největší kapradiny – hasivky

orličí.  Na květnatých  loukách vykvétá na  12 druhů  orchidejí  včetně vzácně  rostoucího šafránu.

  

 

Celé území leží v CHKO Beskydy a pro svou přírodní bohatost a výjimečnost bylo v r.1989 vyhlášeno jako  Národní přírodní rezervace  s rozlohou přes 72 hektarů.

 

 

 

 

 

 

SKÁLY PĚT KOSTELŮ

PROPADLÝ HRAD - TRAMPSKÁ OSADA "ANCONA"

SKÁLY PĚT KOSTELŮ

LEDOPÁDY

Tématické zařazení:

 » Turistické cíle  

 

 

 

Kontakt

Zuzana  Mohylová

Valašská  Senice 114

756 14  Valašská Senice

 

Tel.:  +420 737 409 552

 

      Pokud Vám nezvednu telefon, prosím o zaslání  sms,  jsem často u zvířátek a nemohu to vzít...

      Děkuji Vám za pochopeni ,                    

                                                         Z u z k a

 

  

IČ: 73325341

DIČ: 8454075003

 

Nejsem plátce DPH !

 

 

Anketa

jaké roční období máte nejraději ?

jaro

43.5%

 

léto

17.5%

 

podzim

17.5%

 

zima

21.5%

 

Počet hlasů: 177

 

Naši partneři

 

WWW.WEB-MEDIA.CZ ZÁŽITKOVÁ AGENTURA ESENNCE
ČESKÝ ARCHIV VÍN Valašské jehněčí neduhy vyléčí

valašské království

 

stolárna Mikeska
repronis

 

Ubytování

Ubytování

Ubytování